Časté dotazy

Dotaz:

Nahrál jsem CSV soubor, ale potřeboval bych tam doplnit ještě další sportovce. 1/Musím doplněný soubor nahrát celý znovu a tím se to doplní nebo stačí nahrát nový CSV pouze s dalšími sportovci? 2/Mám původní zápis souboru stornovat nebo můžu hned nahrávat nový soubor?

Odpověď:

Obě dvě varianty jsou přípustné: 1. Nahrajte celý soubor znovu, předchozí zápisy není nutné stornovat. 2. Nebo jen dohrát chybějící sportovce – samostatně


Dotaz:

Podařilo se mě nahrát členskou základnu včetně trenérů. Žádné chyby systém nehlásí, ale u některých jmen je problém s diakritikou. Např. Mikuláš Jůzl je v systému Mikuláš J?zl

Odpověď:

Soubor CSV musí být uložen v kódování Windows 1250. Jednotlivé položky musí být odděleny středníkem. Po nahrání CSV důkladně zkontrolujte správnost zobrazení diakritiky v textech. V případě, že výše uvedené předpoklady nebudou splněny, zobrazí se znaky s diakritikou chybně (např. jako otazník). V takovém případě zápis dat přerušte a opravte kódování zdrojového souboru.


Dotaz:

Proč Rejstřík sportu vyžaduje do CSV souboru nově zapsání RČ?

Odpověď:

Zapisování RČ bylo nově upraveno po novele zák.115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu, s účinností od 1.8.2019.


Dotaz:

Provedete mi prosím změnu emailové adresy v Rejstříku?

Odpověď:

Ano, změna emailové adresy je možná na základě zaslání (naskenování) oficiální žádosti s uvedením důvodu. Žádost musí být podepsaná statutárním orgánem a musí být uvedeno IČ organizace. Formu žádosti si zvolí žadatel sám (formulář není k dispozici).


Dotaz:

Nahrál jsem členy našeho spolku a do dnešního dne neprošlo porovnání údajů s ROB. Jak dlouho to ještě může trvat? Mám vše splněno pro potřeby dotačních programů?

Odpověď:

Porovnání s ROB může trvat ještě několik měsíců. Za vás je vše splněno, pokud jste nahrál soubor CSV a máte vyrozumění Dokončeno s úspěchem. V případě, že po kontrole s ROB bude u členské základny nalezena chyba, budete systémem na toto zjištění upozorněni.


Dotaz:

Co s tím ? Vyskytl se problém v CSV souboru se zapsáním rodného čísla u ročníků 2000-2009, jelikož RČ začínají nulou.

Odpověď:

V buňce ve sloupci s RČ - kliknout pravým tlačítkem myši, kde je problém – v liště zvolit 4 odkaz ze spodu Formát buněk a vybrat poslední možnost Číslo vlastní – vpravo je současně Typ kde je v řádku uvedeno Všeobecný – toto slovo smazat (delete) a napsat 10 nul vedle sebe a pak posledním krokem dát OK. Takto bude odstraněn problém se zápisem 00 na začátku rodného čísla. V případě více problematických buněk si pak už jen zkopírovat tento formát buňky. I když si uložíte takto upravený soubor do počítače a nuly přitom zmizí , nám se po nahrání do systému propíšou a mělo by dojít k úspěšnému dokončení. Dokončeno s úspěchem


Dotaz:

Kde zjistím přihlašovací údaje k naší sportovní organizaci IČ xxxxxxx? Z veřejné části Rejstříku je patrné, že Klub/Oddíl byl v minulosti zapsán Českou unií sportu.

Odpověď:

Na stránce https://www.rejstriksportu.cz zvolím záložku Registrace do Rejstříku. Vložím své IČ – zvolím Načíst data z ARES a teď jsou dvě možnosti: 1. Systém napíše, že organizace je již registrovaná (tzn. že se v minulosti zaregistrovala sama a je možné se do Rejstříku přihlásit. Pokud neznám heslo, na stránce pro přihlášení je funkce Zapomenuté heslo. 2. Systém načte údaje o sportovní organizaci z ARES a začne probíhat samotná registrace ve 4 krocích. Zde již postupujte dle manuálu, kde je vysvětlen krok za krokem.


Dotaz:

Kde najdu vzorový soubor CSV??

Odpověď:

Vzorový soubor CSV naleznete zde: https://www.rejstriksportu.cz/user/struktura-csv. K jeho vyplnění použijte podrobný manuál. https://www.rejstriksportu.cz/user/struktura-csv


Dotaz:

Pokud sportovci dělají více sportů, jak to máme do Rejstříku zapsat?

Odpověď:

Tyto sportovce uveďte v souboru vícekrát - na jednom řádku bude „1. sport“ a na druhém řádku „2. sport“ apod. – v rejstříku se tyto údaje propojí a daný sportovec tam bude zaznamenaný jen jednou, ale s příznaky, že vykonává více sportů.


Dotaz:

Co znamená chybové hlášení "Zadejte IČ ve správném formátu (8 číslic bez mezer, v případě kratšího IČ doplňte na začátku příslušný počet nul)"?

Odpověď:

Toto chybové hlášení se většinou objeví, pokud se v csv souboru sportovci a trenéři v jednom ze sloupců (či ve více sloupcích) “střecha*svaz*klub*oddíl“ vyskytuje nějaké slovo – např. název sportovní organizace, místo aby tam bylo vyplněno IČ dané sportovní organizace.


Dotaz:

Registrovali jsme naši obec do Rejstříku, ale zatím ji nevidíme ve veřejné části, kde jsme udělali chybu?

Odpověď:

Je to tak v pořádku. Ve veřejné části Rejstříku se zobrazují pouze sportovní organizace. Města, obce apod. se v Rejstříku nezobrazují. Registrované obce (nejsou sportovní organizace) mohou pouze zapisovat sportovní zařízení.


Dotaz:

Zapomněl jsem své uživatelské jméno a heslo, co s tím?

Odpověď:

Uživatelské jméno je IČ (bez mezer). Jedná se o IČ Vaší organizace registrované do Rejstříku. Přes odkaz „zapomenuté heslo", když v tabulce vyplníte uživatelské jméno (IČ vaší organizace, 8 čísel bez mezer) a kliknete na tlačítko "Odeslat e-mail", tak Vám na registrovaný e-mail (zadaný při registraci do Rejstříku) přijde odkaz, přes který budete moci změnit heslo.


Dotaz:

Nedaří se mi změnit heslo, stále mi to píše "neplatné nové heslo", jak má nové heslo vypadat?

Odpověď:

Je třeba aby nové heslo mělo správnou délku (minimálně osm znaků) a obsahovalo malá a velká písmena, číslici a alespoň jeden speciální znak (*/+-:;,._ apod.).


Dotaz:

V záložce "Sportovci a trenéři" nemohu dohledat nahraná data o sportovcích a trenérech za naši organizaci, kde je chyba?

Odpověď:

Přepočet "sportovců a trenérů" se provádí vždy po půlnoci, ihned po nahrání tedy nejsou data viditelná, s kontrolou propsání dat do veřejné části vyčkejte do dalšího dne.


Dotaz:

Týká se zápis do Rejstříku pouze žadatelů v programu Můj Klub?

Odpověď:

Ne, zápis do Rejstříku se týká všech, kdo chtějí žádat NSA o dotace ve sportu.


Dotaz:

Jak mám změnit kódování CSV souboru na potřebné kódování Windows 1250?

Odpověď:

Zde je krátký návod pro převod souboru na kódování Windows 1250: 1) Start – spustit poznámkový blok (notepad.exe) -> 2) Soubor - otevřít csv soubor (ten původní, který potřebujete překódovat) -> 3) Soubor "uložit jako" a vybrat dole kódování ANSI – uložit s koncovkou *.csv -> Nový uložený soubor je v kódování Windows 1250.


Dotaz:

Provedli jsme změnu v záložce Můj účet a po kliknutí na "Uložit změny" se nic nestalo, kde je chyba?

Odpověď:

Z bezpečnostních důvodů změny v „Můj účet“ podléhají schválení ze strany NSA. Vámi zadaná změna momentálně čeká na schválení, proto již nikam nemusíte klikat a zkoušet ji zapsat znovu. Ve chvíli, kdy bude změna schválena, tak se Vám zobrazí v záložce "Můj účet".


Dotaz:

Když zapisujeme sportovce cizí národnosti např. německé, mají trvalé bydliště v Německu (německou adresu), systém hlásí chybu, že nezná adresu - co s tím?

Odpověď:

V případě cizinců, nemá‐li sportovec nebo trenér místo pobytu na území ČR, je třeba zapsat adresu místa na území ČR, kde se převážně zdržuje - je třeba vyplnit adresu českou, ne německou.


Dotaz:

Nahráli jsme CSV soubor a u prvního kroku nám to hlásí "dokončeno s chybou". Co to znamená?

Odpověď:

V tomto případě se nejspíš jedná o nahrání špatného CSV s chybnou strukturou. (Nejspíš máte tabulku s jiným záhlavím - zkontrolujte si toto záhlaví, že odpovídá správnému CSV=obsahuje správné sloupečky tabulky a žádné zde nechybí nebo nepřebývají).


Dotaz:

Kde nalezneme číselníky druhů sportů a zemí potřebné pro zápis sportovců a trenérů?

Odpověď:

Číselník druhů sportů pro CSV i Číselník zemí pro CSV jsou zveřejněny na internetových stránkách Rejstříku v sekci Dokumentace – Struktura CSV.


Dotaz:

Jak mám postupovat, když zadaná adresa je stejná jak v ARESU a přesto je chybová hláška, že je nesoulad?

Odpověď:

Zkontrolujte si, zda je opravdu zadaná adresa stejná jako v ARESu. Je možné, že je někde mezera, někde není, nebo je použito místo Náměstí – zkratka nám. apod. Pokud by Vám něco nesedělo, tak je možné ručně editovat adresu a to tak, že na začátku CSV řádku je možnost „editovat“ – na to kliknete a můžete ručně editovat to, co je v nesouladu.


Dotaz:

Při zápisu dat mi internetový formulář u jednoho CSV řádku napsal: "nepřístupná právní forma". Co to pro zápis znamená a jak tuto "chybu" lze odstranit?

Odpověď:

Oznámení při zápisu dat „nepřípustná právní forma“ upozorňuje na to, že záznamy u kterých se Vám objevilo toto hlášení do Rejstříku nepatří, proto je nezapisujte (nebo řádek s daným záznamem smažte). Sportovní organizací, která se do Rejstříku zapisuje je pro účely Rejstříku právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. Zejména se jedná o zapsané spolky včetně pobočných spolků.